Miody i produkty pszczele Pszczeli ogród edukacyjny Akcja Ratuj Pszczoły Baza Roślin Miododajnych Ja i moja pasieka Kontakt
O akcji Ratuj Pszczoły Manifest Ratuj Pszczoły Infopunkt Ratuj Pszczoły Warsztaty Edukacyjne Zrób do sam Murarki ogrodowe Ratuj Pszczoły na Facebooku

O akcji Ratuj Pszczoły


Akcję Ratuj Pszczoły rozpocząłem w roku 2015 za namową koleżanki Reni. Renia przekonała mnie, że o tym, że pszczoły giną wszyscy mówią, ale nikt nie wie, co z tym zrobić. Moja opowieść opszczołach z jednej strony była odpowiedzią na nękające Renię pytania, a z drugiej strony propozycją prostych metod umożliwiających pomoc pszczołom. W ten sposób powstał pomysł, że wiedzę tą trzeba udostępnić większej ilości osób. Tak rozpoczęła się Akcja Ratuj Pszczoły.

Pierwszym działaniem w ramach akcji było napisanie manifestu Ratuj Pszczoły. Wydawało się, że każdy przeczyta taki manifest, dowie się, jak ratować pszczoły i będzie po problomie. W praktyce zadanie okazało się trudniejsze. Dlatego od dwóch lat szukam nowych metod docierania do ludzi i na różne sposoby próbuję zafascynować ich pszczołami. Metodą prób i błędów staram się szukać najlepszej drogi.

Od strony technicznej, organizacyjnej i formalnej pomaga mi Fundacją Integracja Pokoleń. Szczególnie wdzięczny jestem Fundacji za przygotowywanie różnego rodzaju rekwizytów i pomocy naukowych, dzięki którym wszystko, co opowiadam o pszczołach, mogę pokazać. Dzięki temu w ramach akcji Ratuj Pszczoły świat owadów można poczuć wszystkimi zmysłami!


Pasieka Wędrowna Marcina Musiałczyka
Lipska 7/9, 51-003 Wrocław
marcin.musialczyk@gmail.com
tel.: 793-387-965