Czy wiesz, że …
– Podczas odwiedzania kwiatów przez pszczołę na jej owłosieniu bywa od kilkudziesięciu tysięcy do 3-5 mln ziaren pyłku.
– Podczas lotu pszczoła zużywa w ciągu każdej minuty ponad 0,3 mg pokarmu.
– Zawartość cukru w nektarze waha się od 5 do 70% zależnie od gatunku rośliny.
– Spośród roślin kwiatowych zapylanych przez owady nektar wydziela blisko 250 gatunków. Przy temperaturze powietrza poniżej +10 stopnij C i powyżej +38 stopni C kwiaty nie wydzielają nektaru.
– Dwa obnóża, z których każdy ma masę 10-12 mg, zawierają 3-4 mln ziaren pyłku; aby zebrać tyle pyłku, pszczoła musi odwiedzić 500 kwiatów.
– W jednej komórce plastra mieści się do 18 przyniesionych przez pszczoły z każdego lotu par porcji obnóży, których ogólna masa wynosi 140-180 mg. W ciągu jednego dnia rodzina pszczela zbiera 100 do 400 g obnóży, a w ciągu jednego sezonu pszczelarskiego 25-30 kg, a czasem nawet do 55kg pyłku.
– Pszczoły odwiedzają najchętniej kwiaty poszczególnych roślin w następujących godzinach: od godziny 9 do 10 – gryki, gorczycy, ogórka, koniczyny czerwonej; od godziny 10 do 13 – rzepaku jarego, słonecznika; od godziny 13 do 15 – facelii, komonicy zwyczajnej, esparcety; około godziny 15 – nostrzyku białego, koniczyny białoróżowej.
– Kwiaty rzepaku na powierzchni 1 ha wytwarzają do 130 kg pyłku, kwiaty gryki siewnej – prawie 400 kg, lucerny siewnej – od 78 do 323 kg, koniczyny czerwonej – 30kgDo godziny 14 – 15 pszczoły przynoszą do uli 80% ilości obnóży zbieranych w ciągu całego dnia. pszczółka
– Na wychów 1 kg (10 000) pszczół rodzina pszczela zużywa od 0,9 do 1,5 kg pyłku, zależnie od jakości zawartych w nim składników pokarmowych.
– Miód wykazuje największą skłonność do krystalizacji w temperaturze 14-15stopni C, a najmniejszą w temperaturze od 4 do 10 stopni C i powyżej 30stopni C
– 1 kg pszczół może wydzielić 0,5 kg wosku.- Aby wydzielić jeden kilogram wosku rodzina pszczela zużywa 3,6 kg miodu.- Masa właściwa wosku wynosi w temperaturze 20stopni C 0,96 g/cm3Wosk topi się w temperaturze 62-70 stopni C Jedna łuseczka woskowa wydzielona przez gruczoł woskowy pszczoły ma masę 0,25 mgNa odciągnięcie jednej komórki pszczelej rodzina pszczela zużywa 13 mg wosku, czyli około 50 łuseczek woskowych, a na zbudowanie jednej komórki trutowej – 29-30 mg czyli od 112 do 120 łuseczek woskowych.- Na budowę jednego matecznika pszczoły zużywają 80razy więcej wosku niż na zwykłą komórkę roboczą.
– Naukowcy z Francji dokonali ważnego odkrycia które może stać się przełomowe w zwalczaniu warrozy groźnej choroby pszczół. Stwierdzili oni, że w ciele larwy pszczół występują związki chemiczne wabiące pasożytnicze roztocza “Varroaj acobsoni”. Związkami tymi są metylowe i etylowe estry kwasów tłuszczowych, głównie estry metylowe kwasu palmitynowego. Umieszczenie tych związków na dennicy ula spowodowało opuszczenie przez pasożyty ich żywicieli. Roztocza przenosiły się na podłogę ula, gdzie można je było łatwo zniszczyć.Taka metoda zwalczania warrozy pozwoli ograniczyć stosowanie pestycydów, co zmniejszy możliwość zanieczyszczenia nimi miodu. Nie będzie także groźby uodpornienia się pasożytów na środki chemiczne.

W sprzyjających warunkach pszczoły potrafią wyprodukować z 1 ha :
– arcydzięgla od 60 do 300 kg aromatycznego i jasnego miodu.
– gorczycy białej od 30 do 150 kg bladożółtego bardzo poszukiwanego miodu.
– kminku 100kg miodu.- anyżu od 50-100kg miodu.
– melisy lekarskiej od 130-200 kg miodu o miłym aromacie i delikatnym smaku.
– mięty około 200kg miodu.- szałwi wieloletnia zwana ogrodową ( kwiaty niebiesko-fioletowe )
– 650kg miodu.- nostrzyka białego od 200 do 600 kg miodu.
– chabra bławatka około 100 kg miodu.
– ognichy około 40kg miodu.
– facelii do 1000 kg miodu.
– ogórecznika lekarskiego do 200 kg miodu.
– przegorzana do 1000 kg miodu.
– trojeści amerykańskiej około 800kg miodu.
– lipy do 1000 kg miodu ( w zależności od wieku drzewa do 10 kg ).
– białej akacji do 1400 kg miodu.
– rzepaku do 600 kg miodu.
– lofanta ( kłosowca ) od 1000 do 1200 kg.

Etapy w życiu pszczoły robotnicy
1. Robotnice przez pierwsze trzy dni po wygryzieniu pełnią rolę sprzątaczek. Do przygotowania jednej komórki plastra do zaczerwienia przez matkę, niezbędna jest praca od 15 do 30 pszczół.
2. Kolejny etap pracy to “karmicielki” Czterodniowe pszczoły dostarczają pokarmu tylko starszym larwom. Pokarm – to pierzga pomieszana z miodem i mleczkiem. Około szóstego dnia gruczoły mleczne robotnic osiągają maksymalną aktywność co umożliwia karmienie młodszych larw i matki w świcie. Jedna robotnica może wykarmić do trzech larw.
3. Około dziewiątego dnia życia gruczoły woskowe zaczynają produkować wosk. Pszczoły te w tym okresie nazywamy “woszczarkami”. Woszczarki odbudowują plastry, zasklepiają komórki.
4. Następne z czynności to przerabianie nektaru na miód, odparowywanie wody, utrzymywanie odpowiedniej temperatury w gnieździe.
5. Zakończenie tego okresu tzw. “ulowego” to objęcie funkcji strażniczek. Ponieważ w tym okresie żądło jest już wystarczająco twarde a zbiorniczek jadowy pełny.
6. Ostatni etap życia pszczoły to “zbieraczka”. Okres ten trwa około dwóch tygodni. Robotnice przynoszą do ula nektar spadź i wodę w wolu a pyłek i substancje balsamiczne (do produkcji propolisu) w koszyczkach na trzeciej parze nóg. Niektórzy naukowcy twierdzą, iż pszczoła zbieraczka żyje określoną ilość kilometrów tzn. jeżeli przeleci około 500 (+/-) 250km to kończy życie przeważnie poza ulem. Do ostatniego lotu z którego już nie powraca wylatuje z taką samą energią jak do pierwszego.