Wosk pszczeli Jest wydzieliną gruczołów woskowych znajdujących się na brzusznej stronie pszczoły robotnicy. Największy rozwój gruczołów woskowych przypada na okres między 12 a 18 dniem życia pszczoły. Po tym okresie gruczoły ulegają uwstecznieniu. W temperaturze pokojowej wosk jest ciałem stałym, od barwy jasnożółtej, zielonożółtej, pomarańczowej aż do ciemnobrązowej. Zapach wosku podobny jest do aromatu miodu. Temperatura topnienia wosku wynosi ok. 62-72°C. Wosk, pod względem bioetycznym, to koncentrat kwasów, hydroksykwasów, alkoholi jedno- i dwuhydroksylowych, esterów i węglowodanów. Zawiera także substancje zapachowe i żółty barwnik – chryzynę. Wosk pszczeli wykorzystywany jest też w pszczelarstwie (np. do tworzenia świec woskowych lub węzy), a także w przemyśle i lecznictwie. Świece z czystego wosku pszczelego charakteryzują się przyjemnym wyglądem i zapachem